Te7

Letní kurz 15+

Te7 pořádá letní  
ZÁŽITKOVÝ týden pro mládež  starší 15 let
Pobyt je kombinací týmových her pro starší děti a sportovního programu. 
Termín:  22. – 28.7. 2024  (po-ne)
Místo: rekreační areál La Rocca  –  Konstantinovy Lázně         
Pro koho je kurz určen:  pro mládež ve věku 15 let až 25 let


PROGRAM:
aktivity jsou rozděleny do 2 oblastí, které se prolínají
1. SPORT – během  týdne nás čekají sportovní turnaje a závody :  orientační běh, frisbee, softball, vodní pólo, badminton a další…
2.HRY –
některé  programy pro uvedenou věkovou kategorii  podpoří spolupráci a skupinové tvoření. V jiných programech si vyzkoušíme spolehnout se pouze na sebe. To vše za trvalé péče zkušených instruktorů.          

kurz 15 +  je projektem, kdy se snažíme přizpůsobit program starším dětem  s ohledem na   
                  jejich věk,  schopnosti a možnosti     
Mladším dětem nabízíme jiné připravené letní akce Te7.
   
                                                           
UBYTOVÁNÍ :  v rámci kempu La Rocca je pro nás připraven samostatný táborový areál

– 4 lůžkové chatky, společná sociální zařízení  
STRAVOVÁNÍ: plná penze – snídaně, oběd, svačina, večeře,  2.večeře, pitný režim po celý den

CENA :  6000 Kč za osobu   (5700 Kč za každého sourozence)

zahrnuje : dopravu vlakem, ubytování, plnou penzi  a zajištění pitného režimu po celý den, pronájmy sportovišť, přípravu a vedení programu
PŘIHLÁŠKY: závazné přihlášky vyplňte v Google formuláři – viz odkaz

https://forms.gle/hDeUAg1zysfo9vm7A

do naplnění kapacity – počet účastnických míst je omezen
PLATBA :

se zasláním závazné  přihlášky a uhrazením zálohy 1.000 Kč za každé dítě – na účet Te7
doplatek :   do 31.5.2024 opět na účet Te7         
                     číslo účtu: 218701985/0300
                     v.s. akce: 2405
pojištění: 
Te7 je pojištěna na odpovědnost způsobenou vlastní nedbalostí trenérů (na zdraví účastníků nebo majetku).
Většina rodin má pro své děti sjednáno úrazové pojištění v rámci rodinných pojistek.
V případě úrazu, který se stal během akce Te7, bez zavinění trenérů, si poúrazové plnění zajišťují rodiče z vlastních pojistek u své pojišťovny.
Pojistnou událost lze uplatnit pouze u jedné pojišťovny.

Všem přihlášeným budou podrobné informace o pobytu zaslány počátkem června 2024.