Te7

Letní Sport kemp Te7


Te7 pořádá oblíbený týdenní prázdninový sportovní kemp. Zveme děti ve věku 6 – 12 let se zájmem o pohyb a sport na intenzivní sportovní pobyt, který se uskuteční na Malé Skále
v Českém ráji.


Termín:
  8. – 14.7.2024  (po – ne)
Místo:      Malá Skála, hotel Kavka, Český ráj
Pro koho: děti ve věku 6 – 12 let

Cílem je nabídnout dětem pestrou škálu sportovních disciplín, které pomáhají všeobecnému sportovnímu rozvoji.
Formou sportovních cvičení, závodů a turnajů jsou připraveny tréninky atletiky, gymnastiky, orientačního běhu, volejbalu, házené, basketu, florbalu, fotbalu, frisbee, softbalu, rugby, badmintonu a dalších.

TRÉNINKY
Trénujeme v areálu ZŠ Malá Skála (atletický ovál, hala, multifunkční hřiště) a v místní Sokolovně.
Te7 zajišťuje kemp veškerým sportovním vybavením.

Veškerá cvičení a disciplíny jsou připravovány s ohledem na věk a výkonnost dětí.
Děti jsou na začátku kempu rozděleny do výkonnostních skupin, tak aby si každý danou disciplínu užil v odpovídajícím tempu.   
Tréninky vedou zkušení sportovní trenéři a instruktoři pravidelně spolupracující s Te7.

PROGRAM
Tréninkový plán celého týdne je připraven tak, aby si každá skupina prošla co nejširší škálou sportovních odvětví. Každá tréninková jednotka má jinou náplň.
Tréninky probíhají v režimu 2x denně (dopoledne – odpoledne).

UBYTOVÁNÍ v hotelu Kavka nabízí 2-4 lůžkové pokoje se společným soc.  zařízením na chodbě.

STRAVOVÁNÍ plná penze (snídaně, oběd, svačina, večeře a večerní svačina),pitný režim po celý den

CENA: 6000 Kč za dítě  (5700 Kč za každého dalšího sourozence)
zahrnuje: dopravu vlakem, ubytování v hotelu, plnou penzi včetně svačin a zajištění pitného režimu po celý den, přípravu a vedení programu, pronájem sportovišť


PLATBA: přihláška je platná s uhrazením zálohy 1.000 Kč za každé dítě – na účet Te7

POJIŠTĚNÍ: 
Te7 je pojištěna na odpovědnost způsobenou vlastní nedbalostí trenérů (na zdraví účastníků nebo majetku).
Většina rodin má pro své děti sjednáno úrazové pojištění v rámci rodinných pojistek.
V případě úrazu, který se stal během akce Te7, bez zavinění trenérů, si poúrazové plnění zajišťují rodiče z vlastních pojistek u své pojišťovny.
Pojistnou událost lze uplatnit pouze u jedné pojišťovny.

doplatek do:31.5.2024 opět na účet Te7                  
číslo účtu: 218701985/0300
v.s. :   2402

Všem přihlášeným budou zaslány informace počátkem června 2024.