Kalendář
Jsme s vámi už 10 let

…křížem krážem Evropou – letní tábor pro mladší děti

zveme děti ve věku 5 – 12 let na zážitkový týdenní pobyt.
Letos s cestovatelským tématem …křížem krážem Evropu.
Jeho programovou skladbu tvoří týmové hry, pohybové aktivity, které děti zvládají samy nebo ve spolupráci s dalšími kamarády. V připravených hrách a programech se zaměříme na cestování Evropou. Připomeneme si zeměpis, jídelníček, zvyky, příběhy jednotlivých zemí a oblastí Evropy.
Vhodnou formou her se dostaneme na nejvyšší horské vrcholy, projedeme hlavní města, nakoupíme typické potraviny, vykoupeme se v Evropských mořích, zatancujeme
si národní tance….
Již obsazeno

Termín:  15. – 20.8.2021 (neděle – pátek)
Místo: hotel Kavka, Malá Skála
Pro koho: děti ve věku 5 – 12 let

PROGRAM nabízí:
- týmové a zážitkové hry
- sportovní a pohybové aktivity
- vedou zkušení vedoucí a instruktoři, pravidelně spolupracující s Te7
UBYTOVÁNÍ v hotelu Kavka: 2 – 4 lůžkové pokoje se společným sociálním zařízením na chodbě
STRAVOVÁNÍ:plná penze – snídaně, oběd, svačina, večeře, 2. večeře, pitný režim
pdfico
Pozvánka Křížem krážem Evropou s Te7- letní tábor

CENA : 4100 Kč dítě (3900 Kč za každého dalšího sourozence)
zahrnuje : dopravu vlakem, ubytování v areálu, plnou penzi, cestovní pojištění , přípravu a vedení programu
PLATBA: se zasláním závazné přihlášky uhrazení zálohy 1.000 Kč za každé dítě – na účet Te7                        
doplatek do 31.5.2021
na účet Te7 : 218701985/0300   v.s. akce: 2104

Všem přihlášeným budou zaslány podrobné informace během června 2021

Dotazy směřujte na kontakt : Tomáš Egyházi
tel : 608 306 308
e-mail : tomas.egyhazi@te7.cz