Te7

Co je Téčko?

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA  „TÉČKO“ 
PRO DĚTI, CO SE RÁDY BAVÍ SPORTEM

Již od roku 2007


               JE VAŠE DÍTĚ RÁDO V POHYBU, ALE JEŠTĚ NEVÍTE, JAKÝ SPORT BUDE PRO NĚJ TEN PRAVÝ ?
JE PODLE VÁS STÁLE ČAS NA JEHO SPORTOVNÍ „SPECIALIZACI“ ?
NECHTĚJÍ VAŠE DÍTĚ JINDE ZAPSAT, ŽE JE JEŠTĚ „MALÉ“ ?


NABÍZÍME VÁM INTENZIVNÍ SPORTOVNÍ TRÉNINK V „TÉČKU“, KTERÉ VAŠEMU DÍTĚTI NABÍDNE VŠEOBECNÝ ROZVOJ FORMOU CVIČENÍ A HER, KDE :

 1. JE PŘEDNOSTÍ VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ PRŮPRAVA NA VÝKONNOSTNÍ SPORT
 2. NETRÉNUJEME S CÍLEM DOSÁHNOUT ZA KAŽDOU CENU  VÝSLEDKY IHNED PO PŮL ROCE
 3. SPORT JE HROU A ZÁBAVOU
 4. PROCVIČUJEME ROZVOJ ZÁKLADNÍCH POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ :  
  • Rychlosti
  • Obratnosti
  • Vytrvalosti
  • Síly
 5. SE DĚTI SE ZÁJMEM O SPORT POSTUPNĚ SEZNÁMÍ SE ZÁKLADY :
  • atletiky, gymnastiky, basketbalu, házené, florbalu, fotbalu, stolního tenisu, softballu, badmintonu, volejbalu, rugby, orientačního běhu, frisbee
  • A mnoho dalších aktivit…
 6. JEDNÍM Z HLAVNÍCH CÍLŮ PŘÍPRAVKY JE PODPOŘIT POZDĚJŠÍ „ZÁVODNÍ“ SPORTOVÁNÍ DĚTÍ
 7. KDE SE VŠE KONÁ ?
  • V současné době má Téčko 14 tréninkových skupin v různých částech Prahy. 
  • Snahou je, abychom nabídli sport dětem v místě jeho působení. Tedy aby ho nemuseli vozit rodiče autem, aby si dítě v rámci svého regionu došlo na trénink samo nebo v doprovodu rodičů.
  • Trénujeme v pronajatých školních tělocvičnách nebo ve sportovních halách.
 8. PRO KOHO JE TÉČKO URČENO
  • děti organizujeme ve 3 věkových skupinách
   •  Malé Téčko – je pro děti vě věku 5 – 7 nebo 8 let (poslední rok školky a pak 1.-2.třída školy)
   • Velké Téčko – pro děti ve věku  8 – 11 nebo 12 let (obecně 1.stupeň školy)
   • XL Téčko – pro věk dětí 12 – 20 let – tato skupina se vyprofilovala z dětí, které prošly Malým a pak Velkým Téčkem a měly i nadále zájem v Téčku trénovat.


Tréninky Téčka jsou intenzivní a nabízejí dětem všeobecný sport jako doplněk k jeho hlavní sportovní činnosti. U řady dětí je Téčko hlavní sportovní aktivitou s cílem přejít později ke sportovní specializaci na základě toho, že si na Téčku nějaký sport vyzkoušely a oblíbily.


Všechny tréninkové skupiny jsou otevřeny jak pro chlapce, tak i dívky.

Děti se mohou do Téčka přihlásit v průběhu celého roku. Nejčastěji se ale děti hlásí v září na účast    
v Téčku po celý školní rok ( září – červen)